Binnen 10 minuten uw cyberrisico's in beeld

Welkom bij de Allianz Cyber Risicoscan. Beantwoord de vragen en ontdek binnen 10 minuten welke risico's uw bedrijf mogelijk loopt op het gebied van cyber en cybersecurity. Denk hierbij aan incidenten als DDos-aanvallen, malware, inbraken op uw netwerk en computersystemen, maar ook het lekken van data.

In de Allianz Cyber Risicoscan stellen wij u vragen over 3 thema's:

  1. Beleid en organisatie
  2. Technische maatregelen
  3. Verzekering en dekking

Zodra u de Risicoscan heeft afgerond, ontvangt u per e-mail uw rapport met daarin uw score en een aantal tips.

Uw score en/of uw antwoorden die u op deze vragen heeft gegeven hebben geen invloed op een eventuele aanvraag van een cyberverzekering bij Allianz.

Veel succes met het invullen van de Allianz Cyber Risicoscan.

{{ activeQuestionIndex }} / {{ totalQuestionsActiveCategory }}

{{ category.name }}

Vraag {{ index + 1 }}:

{{ question.title }}
i

Kies het antwoord dat het beste bij uw situatie past   Werkt u niet in de cloud? Kies dan het eerste antwoord.

De uitkomst

Bedankt voor het invullen van de Allianz Cyber Risicoscan.
Wij hebben u diverse vragen gesteld die met 'cyber' te maken hebben.

Hoog risico

Op basis van de gegeven antwoorden stellen wij vast dat uw cyberrisico hoger is dan gemiddeld.

Ontvang uw rapport per e-mail
Klik op de button Rapport aanvragen om uw rapport per e-mail te ontvangen. In het rapport staan alle vragen uit de Risicoscan en de door u gegeven antwoorden. Ook geven wij bij elk antwoord een tip.
Wij hopen dat u met deze scan meer inzicht heeft gekregen over de cybersecurity in uw bedrijf. Wellicht zijn er ook verbeterpunten. Wij raden u aan om de uitkomst van de Allianz Cyber Risicoscan te bespreken met uw IT’er (IT-leverancier) en uw verzekeringsadviseur.

Gemiddeld risico

Op basis van de gegeven antwoorden stellen wij vast dat uw cyberrisico gemiddeld is.

Ontvang uw rapport per e-mail
Klik op de button Rapport aanvragen om uw rapport per e-mail te ontvangen. In het rapport staan alle vragen uit de Risicoscan en de door u gegeven antwoorden. Ook geven wij bij elk antwoord een tip.
Wij hopen dat u met deze scan meer inzicht heeft gekregen over de cybersecurity in uw bedrijf. Wellicht zijn er ook verbeterpunten. Wij raden u aan om de uitkomst van de Allianz Cyber Risicoscan te bespreken met uw IT’er (IT-leverancier) en uw verzekeringsadviseur.

Laag risico

Op basis van de gegeven antwoorden stellen wij vast dat uw cyberrisico laag is.

Ontvang uw rapport per e-mail
Klik op de button Rapport aanvragen om uw rapport per e-mail te ontvangen. In het rapport staan alle vragen uit de Risicoscan en de door u gegeven antwoorden. Ook geven wij bij elk antwoord een tip.
Wij hopen dat u met deze scan meer inzicht heeft gekregen over de cybersecurity in uw bedrijf. Wellicht zijn er ook verbeterpunten. Wij raden u aan om de uitkomst van de Allianz Cyber Risicoscan te bespreken met uw IT’er (IT-leverancier) en uw verzekeringsadviseur.

Heeft u al eens nagedacht over een cyberverzekering?

Met de Allianz Cyberverzekering:

  1. verzekert u uw aansprakelijkheid, uw bedrijfsschade, uw eigen schade (bijvoorbeeld kosten van digitale afpersing en cyberdiefstal), de kosten van crisismanagement, en
  2. kunt u 24/7 de hulp inschakelen van de Allianz Cyber Hulpdienst die u onmiddellijk met raad en daad bijstaat. Als het nodig is, komen specialisten ter plekke de problemen oplossen. U kunt de Hulpdienst niet alleen inschakelen als het cyberincident zich heeft voorgedaan, maar ook als u het vermoeden heeft van een cyberincident.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Allianz Cyberverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Meer informatie vindt u ook op onze website.

Rapport aanvragen

Ik geef Allianz toestemming voor het verwerken van mijn emailadres voor marketingdoeleinden en/of nieuwsbrieven.

Ik geef Allianz toestemming voor het verstrekken van mijn naam en telefoonnummer aan een verzekeringsadviseur voor nader advies over een cyberverzekering.